Historie

Fra Svendsen Cykler til Cykelcenter Herning

Cykelforretningen kan dateres tilbage til 1937, hvor Harry Svendsen startede op under små kår i Smallegade – omtrent hvor indgangen til Fermaten er nu. Også dengang var der butik og værksted, hvor både cykler og knallerter blev forhandlet og repareret. Især Velo Solex var Harry Svendsen ekspert på. Da salget i 70’erne dalede drastisk på knallertområdet, blev det cyklerne, som kom til at bære hovedparten af omsætningen.

I 1979, 42 år efter opstarten, afhændende Harry Svendsen cykelforretningen til Kurt Hvid og en kompagnon. Resterne efter knallertepoken blev solgt til anden side, og Kurt Hvid lagde ud med en ren cykelforretning, under navnet Svendsen Cykler. I 1982 blev Kurt Hvid eneejer og har været det, til Jens Palmus overtog forretningen den 1. januar 2014.

Dengang bestod markedet af mange små forretninger. Det var ikke ualmindeligt, at alle omegnsbyerne, så som Hammerum og Sunds, havde op til flere cykelforhandlere. Dette ændrede sig som følge af den almindelige samfundsmæssige udvikling. Eksperterne forudså færre specialbutikker, og de, som blev tilbage, ville blive større. Og sådan er det gået.

Forholdene i Smallegade blev for trange, butikken var på ca. 40 m2, værkstedet ca. det samme, og i 1981 flyttede butikken til de eksisterende lokaler i Jyllandsgade. Værkstedet forblev i nogle år i Smallegade. Den deling var på sigt ikke fordelagtigt, hvorfor det hele blev forenet her i Jyllandsgade.

Navnet Svendsen Cykler var nærmest en institution i Herning. I 1993 valgte Kurt Hvid at kalde cykelforretningen for Cymo Cykelcenter. Kurt var få år forinden blevet medlem i Cymo, en landsdækkende forening for fælles indkøb og markedsføring.

En generalforsamlingsbeslutning nogle år senere, betød, at forretningen igen, om end nødtvungent, skulle ændre navn til Mosquito Cykelcenter, og det hed butikken til årskiftet 2013/2014 hvor butikken blev overdraget til Jens Palmus. I samme ombæring ændrede cykelforretningen navn til Cykelcenter Herning.

Jens er udlært i butikken og har erfaring fra en privat interesse, inden han bevægede sig ind i faget som cykelsmed. Og efter knap 7 år på værkstedet tog han skridtet til at blive selvstændig, og det kom på plads med et glidende generationsskifte fra Kurt Hvid til Jens Palmus.